ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:14608/2017
Ημ. Δημοσίευσης:13/03/2017
Ημ. Λήξης:23/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ του ΕΡΓΟΥ: «ΠΜΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ»
Για τις ανάγκες του ερευνητικού - αναπτυξιακού Έργου του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «ΠΜΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή κο Γεράσιμο Κολαΐτη, ζητούνται άτομα για την υποστήριξη του Έργου.
...................................................................
Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του υποψηφίου, πλήρους απασχόλησης και θα έχει διάρκεια επτά (7) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης και συνολική διάρκεια το ανώτατο δύο (2) έτη, εφόσον αυτό επιτραπεί από το πλαίσιο υλοποίησης του έργου.
.........................................................................
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 23η Μαρτίου 2017 και ώρα 13:30 μ.μ.
.................................................................................
1. Ειδικότητα: ΠΕ Διοικητικός – Διοικητική & Γραμματειακή Υποστήριξη (πλήρους απασχόλησης)
Πλήθος συνεργατών: 1
Πληροφορίες: Γραμματεία Δ/ντή Σπουδών τηλ. 2132013225
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα