ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Ερευνητικών Προγραμμάτων


Αρ. Προκ.IMI2-2016-10-07
Ημ. Δημ/σης04/01/2017
Ημ. Λήξης28/03/2017
Περιγραφή Τίτλος: IMI2-2016-10-07 Patient perspectives in medicines lifecycle

Πρόγραμμα: Horizon 2020
Τύπος πρόσκλησης: Joint Undertaking (JU)
Φορέας Διαχείρισης: Innovative Medicines Initiative (IMI)
Δράση: Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2)
Call ID: IMI2-2016-10-07
Action Type: RIA – Research and Innovation Actions

Προθεσμία first stage: 28/3/2017 17:00 Brussels Time / 2nd stage Deadline: 14 September 2017 17:00:00 Brussels Time

Η “Innovative Medicines Initiative” (IMI) είναι η μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία σύμπραξης δημόσιου – ιδιωτικού τομέα με σκοπό να επιταχύνει την δημιουργία καλύτερων και ασφαλέστερων φαρμάκων.

Συνοπτικά για την Πρόσκληση
There is a growing body of evidence showing that patient-stakeholder engagement at key decision points throughout the medicines life cycle (from discovery to outcomes monitoring) can drive better innovation and process efficiency and quality. Processes and outcomes become more relevant to individual patients, patient groups, healthcare consumers in general and society at large when they are based on a mutual understanding between patients, other healthcare stakeholders and manufacturers about their respective needs.

Many initiatives have been started that focus on bringing the patient closer to the centre of medicines development, authorization and reimbursement processes in the EU. Progress, however, remains too slow, mainly because of lack of harmonisation:

- There is no clear alignment among stakeholders on the nature and value of patient engagement at different points of the medicines lifecycle. This results in inconsistent engagement, often leading to the absence of under-representation of patient insights.
- There is a lack of broadly accepted tools, processes, guidance and capabilities amongst stakeholders, resulting in the use of anecdotal and/or fragmented information. Many patient groups lack internal resources (people, time, mobility, legal) and the general capability to engage with multiple and different types of stakeholders.
- Perceived or real differences amongst organisations conflicts of interest rules block progress…
ΦορέαςΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚατηγορίαHorizon 2020
Πρόγραμμα 
Τμήματα 
Αρχείο Λήψη
Σύνδεσμος Ιστοσελίδα
  Η προκήρυξη έχει λήξει !


Προηγούμενη σελίδα