ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Ερευνητικών Προγραμμάτων


Αρ. Προκ.IMI2-2016-10-06
Ημ. Δημ/σης04/01/2017
Ημ. Λήξης28/03/2017
Περιγραφή Τίτλος: IMI2-2016-10-06 Unlocking the Solute Carrier Gene-Family for Effective New Therapies (Unlock SLCs)

Πρόγραμμα: Horizon 2020
Τύπος πρόσκλησης: Joint Undertaking (JU)
Φορέας Διαχείρισης: Innovative Medicines Initiative (IMI)
Δράση: Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2)
Call ID: IMI2-2016-10-06
Action Type: RIA – Research and Innovation Actions

Προθεσμία first stage: 28/3/2017 17:00 Brussels Time / 2nd stage Deadline: 14 September 2017 17:00:00 Brussels Time

Η “Innovative Medicines Initiative” (IMI) είναι η μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία σύμπραξης δημόσιου – ιδιωτικού τομέα με σκοπό να επιταχύνει την δημιουργία καλύτερων και ασφαλέστερων φαρμάκων.

Συνοπτικά για την Πρόσκληση
The healthy functioning of living cells requires strict control over the import and export of ions, metabolites and nutrients across membranes. Highly regulated transport proteins fulfil this role, and it has been estimated that ~10% of the human genome is linked to membrane transport. The solute carrier (SLC) family is the largest class of such proteins (~400 members), and SLCs play vital roles across practically all cell types in all tissues. The importance of SLCs in disease can be illustrated by human genetic data which suggest that roughly 50% of SLCs are associated with a human disease-related phenotype compared to a rate of only ~20% for the broader human genome. A significant barrier to the study of SLCs is gaining access to relevant reagents and cell systems in which they are expressed

If these reagents become available it will lead to an acceleration in the discovery of effective new medicines for patients suffering from a range of diseases, to the benefit of society at large

Scope:
This topic aims to unlock the therapeutic potential within the SLC gene family by overcoming many of the technical barriers that have hindered their study and prevented their exploitation as drug targets by generating research tools and by making them freely available to the scientific community…
ΦορέαςΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚατηγορίαHorizon 2020
Πρόγραμμα 
Τμήματα 
Αρχείο Λήψη
Σύνδεσμος Ιστοσελίδα
  Η προκήρυξη έχει λήξει !


Προηγούμενη σελίδα