ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις

Στην σελίδα αυτή μπορείτε να πλοηγηθείτε και να αναζητήσετε τα αναρτημένα έγγραφα του Ε.Λ.Κ.Ε. σχετικά με τις «ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ»:

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: περιλαμβάνει τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση σε έργα που υλοποιούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. από το Ε.Κ.Π.Α. Οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή αναφέρονται αναλυτικά σε κάθε πρόσκληση.

3. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ: περιλαμβάνει τις προκηρύξεις διαγωνισμών για την προμήθεια ειδών και την παροχή υπηρεσιών τους οποίους διενεργεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. είτε για την κάλυψη των αναγκών του είτε για τις ανάγκες των έργων που διαχειρίζεται.

4. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ: περιλαμβάνει τα σχέδια των προκηρύξεων των διαγωνισμών για την προμήθεια ειδών και παροχής υπηρεσιών τους διενεργεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. για τις ανάγκες των έργων που διαχειρίζεται.