ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Αξιολόγηση Υπηρεσιών ΕΛΚΕ

To Eθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να προστατεύονται τα πληροφοριακά/προσωπικά δεδομένα των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου και λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των πληροφοριακών δεδομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 2472/1997, όπως ισχύει. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός αν υπάρχει σαφή συναίνεσή σας. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται σε αυτό το δικτυακό τόπο θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την βελτίωση των παρεχόμενων από τον ΕΛΚΕ υπηρεσιών.

Οι εκθέσεις πορισμάτων αξιολόγησης των αποδεκτών των υπηρεσιών του ΕΛΚΕ προηγούμενων ετών βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο: