ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Καταγραφή Προβλημάτων / Παραπόνων / Προτάσεων Βελτίωσης

Η γνώμη σας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Μ.Ο.Δ.Υ. είναι για εμάς πολύ σημαντική και σας καλούμε να συμπληρώσετε την φόρμα που βρίσκεται εδώ σε περίπτωση που έχετε κάποιο παράπονο, πρόβλημα ή πρόταση βελτίωσης. Στόχος μας είναι να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα ή αδύναμα σημεία στη λειτουργία της Μ.Ο.Δ.Υ. καθώς επίσης και να εκφραστούν τυχόν προτάσεις σας για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία σας.