ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ
Γραμματέας Επιτροπής Ερευνών


Όνομα E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟΠΟΣ
Γραμματέας Επιτροπής Ερευνών Ευσταθία Καφεντζή rc[at]elke.uoa.gr 210-3689201 Χρ. Λαδά
Αναπληρώτρια Γραμματέας Επιτροπής Ερευνών Βασιλική Δημακοπούλου rc[at]elke.uoa.gr 210-3689036 Χρ. Λαδά