ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ
Προϊστάμενος Μονάδας Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης Ε.Λ.Κ.Ε.


Όνομα E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Προϊσταμένη Μονάδας Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης Ε.Λ.Κ.Ε. Ευσταθία Καφεντζή rc[at]elke.uoa.gr 210-7275078
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Μονάδας Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης Ε.Λ.Κ.Ε. Βασιλική Δημακοπούλου rc[at]elke.uoa.gr 210-7275936