ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προφίλ ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ


Μπορείτε να κατεβάσετε το αναλυτικό προφίλ ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕ στα Ελληνικά, στα Αγγλικά και σε μορφή Φυλλαδίου.
Σύντομη Περιγραφή ΕΚΠΑ

Ιστορικό (... περισσότερα)

- 3 Μαΐου 1837 Ιδρύεται το Οθώνειο Πανεπιστήμιο. Αποτελούσε το πρώτο πανεπιστήμιο του Ελληνικού κράτους με σχολές: Θεολογίας, Νομικής, Ιατρικής και Φιλοσοφίας (στην οποία θεραπεύονταν και οι Εφαρμοσμένες Επιστήμες και τα Μαθηματικά)
- 1862 Μετονομάζεται σε Εθνικό Πανεπιστήμιο
- 1904 Ιδρύεται η Φυσικομαθηματική Σχολή
- 1911 Ιδρύεται το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο όπου μεταφέρονται οι σχολές: Θεολογία, Νομική και Φιλοσοφική
- 1932 Δημιουργείται το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από την συγχώνευση των δύο ιδρυμάτων
- 1960 Ξεκινούν οι εργασίες κατασκευών της Πανεπιστημιούπολης στου Ζωγράφου όπου σταδιακά μεταστεγάζουν σχολές και τη Φοιτητική Εστία του ΕΚΠΑ.
- 10 Νοεμβρίου 1983 με απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ ιδρύεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)


Νομική Μορφή ΕΚΠΑ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).


Οργανωτική Δομή ΕΚΠΑ

Η οργανωτική δομή του Πανεπιστημίου Αθηνών στηρίζεται στα προβλεπόμενα από τον Νόμο 4009/2011 όπως ισχύει σήμερα.Σχολές και Τμήματα ΕΚΠΑ (... περισσότερα)

Σύμφωνα με το π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124/03.06.2013) από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 το Πανεπιστήμιο Αθηνών απαρτίζεται από οκτώ Σχολές (Θεολογική, Νομική, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστήμων, Φιλοσοφική, Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Επιστημών της Αγωγής και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού). Η λειτουργία των τριάντα τριών Τμημάτων καλύπτει όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, πλην της πολυτεχνειακής, από την παραδοσιακή Θεολογική Σχολή μέχρι τις Σχολές με τεχνολογίες αιχμής.

Στο ΕΚΠΑ λειτουργούν 106 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (2012-2013).Ανθρώπινο Δυναμικό (... περισσότερα)

Σε αριθμούς σύμφωνα με τα στοιχεία της περιόδου 2012 - 2013:
- 104.994 Εγγεγραμμένοι Προπτυχιακοί Φοιτητές εκ των οποίων 7.398 πρωτοετείς και 40.858 ενεργοί φοιτητές (ν+2)
- 11.058 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές εκ των οποίων 7.715 που φοιτούν έως και σε τρία έτη σπουδών
- 14.789 Εγγεγραμμένοι Υποψήφιοι Διδάκτορες εκ των οποίων 6.540 είναι ενεργοί
- 6.917 Πτυχιούχοι Φοιτητές, 2.586 Απόφοιτοι Μεταπτυχιακών και 619 Διδάκτορες
- 5.471 ο αριθμός των φοιτητών από άλλες χώρες σε όλα τα επίπεδα σπουδών του ΕΚΠΑ
- 1.854 μέλη Δ.Ε.Π. όλων των βαθμίδων
- 30 άτομα Eιδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ)
- 141 άτομα Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ)
- 1.277 Διοικητικοί ΥπάλληλοιΦοιτητική Μέριμνα

Στους φοιτητές παρέχονται υποτροφίες, δωρεάν υγειονομική κάλυψη, φοιτητικά εστιατόρια και στέγαση στις δύο φοιτητές εστίες υπό προϋποθέσεις. Δίδεται ακόμα η δυνατότητα συμμετοχής σε πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες όπως μαθήματα Ξένων Γλωσσών, Χορωδία και Ορχήστρα, Αθλήματα, Θέατρο, Χορό, Κινηματογράφο, Φωτογραφία. Επίσης, παρέχεται σε αλλοδαπούς φοιτητές η δυνατότητα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με το κοινωνικό και παραγωγικό περιβάλλον και να σχεδιάζουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Στα δύο εκτυπωτικά κέντρα που υπάρχουν οι φοιτητές εξυπηρετούνται για την κάλυψη των αναγκών τους σε σημειώσεις, συγγράμματα κ.λπ.Υποδομές ΕΚΠΑ

Το Ε.Κ.Π.Α. διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ερευνητικής δραστηριότητας. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει δίκτυο τηλεματικής διαχειριζόμενο από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (Κ.Λ.Ε.Ι.Δ.Ι.), και αποτελεί σήμερα ένα ενοποιημένο δικτυακό περιβάλλον υψηλών ταχυτήτων.

Στα 33 τμήματα του ΕΚΠΑ λειτουργούν 160 θεσμοθετημένα και 27 υπό ίδρυση εργαστήρια εξυπηρετώντας τις ανάγκες της διδασκαλίας των φοιτητών αλλά και της έρευνας που διεξάγεται, όπως και στις 60 Κλινικές και στις 2 Μονάδες της Σχολής Επιστημών Υγείας, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες υγείας και στο κοινό. Επίσης, το ΕΚΠΑ διαθέτει:

 • 8 Κέντρα για την κάλυψη διαφόρων αναγκών (π.χ. συμβουλευτικών, έρευνας κ.λπ.) στο πλαίσιο λειτουργίας δύο τμημάτων του.
 • Αστεροσκοπείο για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του το οποίο είναι επισκέψιμο από το ευρύ κοινό στο πλαίσιο ειδικών εκδηλώσεων που διοργανώνει.
 • Αρχαιολογικό Πάρκο  το οποίο υπάγεται στο Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης και είναι επισκέψιμο για το ευρύ κοινό.

Σε κάθε τμήμα υπάρχει αναγνωστήριο και λειτουργούν 6 Κεντρικές Βιβλιοθήκες  με σχεδόν 450.000 τίτλους βιβλίων, 3.800 τίτλους επιστημονικών περιοδικών και 1.500 περίπου τίτλους οπτικοακουστικού υλικού ενώ παράλληλα παρέχεται πρόσβαση σε πάνω από 30 βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων.

Στο ΕΚΠΑ λειτουργούν και είναι επισκέψιμα από το κοινό, με εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο για φοιτητές όσο και για μαθητές, 18 Μουσεία παρέχοντας πλούσιο εκπαιδευτικό αλλά και ερευνητικό υλικό.Διεθνής Παρουσία – Συνεργασίες (... περισσότερα)

Οι κύριες δραστηριότητες στον τομέα των διεθνών σχέσεων είναι οι ακόλουθες:

 • ενεργή συμμετοχή στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LIFELONG LEARNING PROGRAMME) και τα προγράμματα που ανήκουν σ’ αυτό: ERASMUS, LEONARDO DA VINCI, COMENIUS, GRUNDTVIG, JEAN MONNET. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει συνάψει 689 Διμερείς συμφωνίες ERASMUS με 347 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια από 30 χώρες. Το ΕΚΠΑ από το πρώτο έτος ισχύος του προγράμματος (1987) έως σήμερα έχει αποστείλει πάνω από 9.200 φοιτητές του σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και αντίστοιχα έχει υποδεχτεί περί τους 4.200 Ευρωπαίους φοιτητές. Επιπλέον 550 περίπου καθηγητές του Ιδρύματος έχουν μετακινηθεί για διδασκαλία στα συνεργαζόμενα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια
 • συμμετοχή στα άλλα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα επιστημονικής συνεργασίας και κινητικότητας: TEMPUS, ERASMUS MUNDUS, ALFA και προγράμματα συνεργασίας της Ευρωπαϊκής ένωσης με βιομηχανικές χώρες (ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Κορέα)
 • σύναψη διεθνών διμερών συμφωνιών επιστημονικής συνεργασίας με 59 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και συμμετοχή σε διεθνή ανεξάρτητα προγράμματα
 • ανάπτυξη διεθνών κοινών μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων καθώς και συνεπιβλέψεων διδακτορικών διατριβών (έχουν υπογραφεί 32 διμερείς συμφωνίες με ισάριθμα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια για συνεπιβλέψεις διδακτορικών διατριβών)
 • συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς, ενώσεις και δίκτυα Πανεπιστημίων: EUA, IAU, UNICA, UNIMED, ΕΑΙΕ κ.ά.


Η έρευνα στο ΕΚΠΑ

Η έρευνα που επιτελείται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, χαρακτηρίζεται πλούσια, πολυεπίπεδη, πρωτοποριακή και διεθνώς αναγνωρισμένη. Το ερευνητικό έργο που διεξάγεται καλύπτει τους τομείς της βασικής, της εφαρμοσμένης και της τεχνολογικής έρευνας και διέπεται από την αρχή, ότι ο ρόλος της έρευνας στη σύγχρονη κοινωνία δεν είναι μόνο η παραγωγή νέας γνώσης αλλά και η αξιοποίηση των επιτευγμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος από τον ευρύτερο χώρο της αγοράς και της κοινωνίας.

Η συμμετοχή των φοιτητών στην έρευνα δεν αποσκοπεί μόνο στην εξάσκησή τους και τη σύνδεσή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στην ενημέρωση και εξοικείωσή τους με μέσα και μεθόδους της σύγχρονης επιστήμης. Βασικό μέλημα της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ένταξη και η ενεργός συμμετοχή των μελών της σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στόχος αυτής της εμπλοκής είναι αφενός η προσέλκυση νέων υψηλά καταρτισμένων επιστημόνων και αφετέρου η δραστηριοποίηση και, κατ’ επέκταση, η αξιοποίηση μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών. Η ήδη επιτελούμενη έρευνα και οι μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξής της σε νέους τομείς έχουν αναδείξει το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε ένα σύγχρονο εύρωστο ακαδημαϊκό οργανισμό αδιαμφισβήτητου κύρους και υψηλής αξιοπιστίας στη διεθνή επιστημονική κοινότητα και γενικά στον διεθνή χώρο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση συστηματικής ερευνητικής πολιτικής από το ΕΚΠΑ, αποτελεί η ύπαρξη των απαραίτητων πόρων, για την κάλυψη των αναγκών της έρευνας.

Σε όλα τα παραπάνω ουσιαστικό ρόλο διαδραματίζει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), η ειδική υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών που διαχειρίζεται διοικητικά και οικονομικά όλα τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αθηνών.


Σύντομη Περιγραφή ΕΛΚΕ

Ιστορικό, Οργάνωση και Οικονομικά Στοιχεία

Ιστορικό
Νομοθετικό Πλαίσιο
Οργανόγραμμα ΕΛΚΕ


Οικονομικά Στοιχεία

Ο συνολικός κύκλος εργασιών (ακαθάριστα έσοδα-annual revenues) του ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ τόσο από ερευνητικά έργα όσο και από απευθείας χρηματοδοτήσεις για την περίοδο 2000-2012 σύμφωνα με τους δημοσιευμένους ισολογισμούς αναλύεται στον πίνακα 2 και στο διάγραμμα 1 ενώ οι δανειακές υποχρεώσεις είναι μηδενικές.


Πίνακας 2: Ετήσια Ακαθάριστα Έσοδα ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ

Περίοδος σε €
2000 54.905.316
2001 53.652.559
2002 45.009.563
2003 57.580.405
2004 50.207.592
2005 69.058.129
2006 60.178.379
2007 63.567.304
2008 77.411.512
2009 50.468.273
2010 46.262.490
2011 89.244.300
2012 75.077.089

Πόροι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για την υλοποίηση των στόχων

Οι πόροι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για την υλοποίηση των στόχων του προέρχονται από :

 • Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς
 • Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς (Διαρθρωτικά και Ανταγωνιστικά Προγράμματα)
 • Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών Εργαστηρίων, Κλινικών του Ιδρύματος κ.λπ.
 • Κρατήσεις επί των πρόσθετων αποδοχών των μελών ΔΕΠ
Διάγραμμα 2 - Σύνολο των ετήσιων εσόδων του ΕΛΚΕ
    ανά πηγή χρηματοδότησης

Το Διάγραμμα 2 παρουσιάζει το σύνολο των ετήσιων εσόδων του ΕΛΚΕ ανά πηγή χρηματοδότησης από το 2007 έως το 2012 σε εκατομμύρια ευρώ καθώς και την επιμέρους μεταβολή κάθε πηγής, σε απόλυτους αριθμούς, για κάθε έτος. Επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό κατά το χρονικό διάστημα αυτό ήταν μηδενική.

Διάγραμμα 3 - Σύνολο των χρηματοδοτήσεων από όλες τις κατηγορίες των προγραμμάτων στις Σχολές του ΕΚΠΑ

Το Διάγραμμα 3 παρουσιάζει το σύνολο των χρηματοδοτήσεων από όλες τις κατηγορίες των προγραμμάτων στις Σχολές του ΕΚΠΑ για την περίοδο 2007 – 2012 σε εκατομμύρια ευρώ. Τα τμήματα που δεν ανήκουν σε Σχολή – περίπτωση Α είναι τα Τμήματα της Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής και Νοσηλευτικής ενώ τα αντίστοιχα – περίπτωση Β είναι το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας των Επιστημών.

Διάγραμμα 4 - Xρηματοδοτήσεις που εισέρευσαν στο
 ΕΚΠΑ για προγράμματα ανά τμήμα

Το Διάγραμμα 4 παρουσιάζει τις χρηματοδοτήσεις που εισέρευσαν στο ΕΚΠΑ για προγράμματα την περίοδο 2007 – 2012, ανά τμήμα ενώ το Διάγραμμα 5 παρουσιάζει τις χρηματοδοτήσεις ανά μέλος ΔΕΠ των Τμημάτων του ΕΚΠΑ για την ίδια περίοδο.

Διάγραμμα 5 - Παρουσιάζει τις χρηματοδοτήσεις ανά μέλος ΔΕΠ των Τμημάτων του ΕΚΠΑ για την ίδια περίοδο


Διάγραμμα 6 - Ετήσια κατανομή των θέσεων απασχόλησης
 στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων

Το Διάγραμμα 6 παρουσιάζει την ετήσια κατανομή των θέσεων απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων κατά το διάστημα 2007-2012.

Διάγραμμα 7 - Ρυθμός μεταβολής των νέων εγκεκριμένων
 προγραμμάτων του ΕΛΚΕ ανά έτος

Το Διάγραμμα 7 παρουσιάζει τον ρυθμό μεταβολής των νέων εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΕΛΚΕ ανά έτος για την περίοδο 2007 – 2012.

Κατά την πολυετή λειτουργία του, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διαχειρίζεται περίπου 12.000 ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούν τα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος και τα οποία άπτονται όλων των επιστημονικών πεδίων. Το ενδιαφέρον των χρηματοδοτικών φορέων προσελκύουν κατά κύριο λόγο γνωστικά αντικείμενα των Θετικών Επιστημών καθώς και των Επιστημών Υγείας, ενώ, κυρίως μέσω του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, εισρέουν χρηματοδοτήσεις και για τις Κοινωνικές Επιστήμες.

Η νομιμότητα και η ορθότητα της διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού και των παραστατικών δικαιολόγησης των δαπανών ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές και το Ελεγκτικό Συνέδριο, που ασκεί κατασταλτικούς ελέγχους. Επίσης, έλεγχοι επιστημονικοί και διαχειριστικοί διενεργούνται από όσους έχουν έννομο συμφέρον, π.χ. φορείς χρηματοδότησης (ΓΓΕΤ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΥΠΔΒΜΘ κ.ά.), διάφορους κρατικούς φορείς, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.

Η δικαιολόγηση των δαπανών, στο πλαίσιο διαχείρισης προγραμμάτων από τον Ειδικό Λογαριασμό, γίνεται σύμφωνα με τις Οδηγίες Διαχείρισης της Επιτροπής Ερευνών και τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία.

Στον κατάλογο των συνεργατών του Πανεπιστημίου Αθηνών βρίσκονται τα ΑΕΙ – ΤΕΙ της χώρας, διεθνή και εθνικά ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, όλες οι μεγάλες εταιρίες του Ελλαδικού χώρου καθώς και οργανισμοί του ελληνικού δημοσίου, όπως Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ. Τα συνεργαζόμενα Τμήματα και Εργαστήρια έχουν αναλάβει τη διαχείριση μεγάλων έργων για λογαριασμό του Ελληνικού δημοσίου όπως φαίνεται και από τα έργα που έχει ολοκληρώσει καθώς και έχει αναπτύξει σημαντικές συνεργασίας με τις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ.


Ιστορικό


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με απόφαση της Συγκλήτου την 10.11.83. Λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 679/22.08.1996 (φ.Ε.Κ. Β΄ 826/10.09.96) που εκδόθηκε με βάση τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 706/1977 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν. 1514/1985, καθώς και του Οδηγού Χρηματοδότησης που εκδόθηκε με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 εδ. α΄ του Ν. 3027/2002. Η ως άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση 679/1996 κυρώθηκε αναδρομικά με το άρθρο 36 του νόμου 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄)  και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71/2010).

Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010, είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης.

Eπίσης, στις δραστηριότητές του περιλαμβάνεται η διαχείριση κονδυλίων από την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, η εκπόνηση ειδικών μελετών, η εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, η παροχή γνωμοδοτήσεων, σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, διαμόρφωση και εκτέλεση επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών με πιστώσεις από το αποθεματικό του ΕΛΚΕ προς όφελος του Ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.

Νομοθετικό Πλαίσιο

Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Ειδικού λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας καθορίζεται από την ΚΥΑ 679/22.08.1996 η οποία κυρώθηκε αναδρομικά με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010 και συμπληρώνεται από τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης που συντάσσει η Επιτροπή Ερευνών σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 εδάφιο α΄του Νόμου 3027/2002 (Φ.Ε.Κ. 152 Α.)

Σύμφωνα με την παρ. 17.α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»: «Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».

Κατά τον ίδιο νόμο, ο οποίος επαναλαμβάνει στο σημείο αυτό τις διατάξεις του Ν.2530/97, τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. διακρίθηκαν σε πλήρους και μερικής απασχόλησης.

ΟργανόγραμμαΟργανόγραμμα