ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Δομή

Στην σελίδα αυτή παρουσιάζεται το οργανόγραμμα λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, η Διοίκηση της υπηρεσίας η οποία αποτελείται από την Ολομέλεια της Επιτροπής Ερευνών, το Ειδικό Επταμελές Όργανο και τον Γραμματέα της Επιτροπής Ερευνών. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις αντίστοιχες επιλογές: