ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ
2017
11/8
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 04353/2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ...
2017
10/8
Εξέταση ενστάσεων των κκ. Κ. Καρπούζου (23279/2017) και Αν. Κέπετζη (23106/2017) και έγκρι...
2017
10/8
Ακύρωση της με αριθμ. 61204/2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων...
2017
11/8
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙ...
2017
11/8
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙ...
2017
4/8
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ...
2017
11/8
Προμήθεια κινητών τηλεφώνων και συνδέσεων δεδομένων...
2017
10/8
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων (cpv: 33696300-8) ...
2017
10/8
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (cpv: 33790000-4) ...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) σάς καλωσορίζει στην σελίδα του στο διαδίκτυο, κάνοντας ένα περαιτέρω βήμα για την αναβάθμισή της στο πλαίσιο των συνεχώς μεταβαλλόμενων τεχνολογικών εξελίξεων έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η αναζήτηση και εύρεση των αναγκαίων πληροφοριών από τους επισκέπτες της (των διαφόρων ανακοινώσεων, προσκλήσεων, προκηρύξεων που αναρτά ο ΕΛΚΕ, για κάθε είδους έργα αλλά και διαφόρων άλλων δράσεων και εκδηλώσεων που σχετίζονται με την δραστηριότητα και το έργο του) καθώς και των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών...περισσότερα

Προφίλ ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕ

3 Μαΐου 1837 Ιδρύεται το Οθώνειο Πανεπιστήμιο. Αποτελούσε το πρώτο πανεπιστήμιο του Ελληνικού κράτους ...περισσότερα

Οδηγός Υπηρεσιών

Οδηγός Υπηρεσιών

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ

Οδηγός Χρηματοδότησης

Κατεβάστε τον Οδηγό Χρηματοδότησης (pdf)

Στον οδηγό αυτόν περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες Χρηματοδότησης και Διαχείρισης