ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ
2017
20/10
Έγκριση απασχόλησης της Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων βάσει του υπ' αριθ. 71996/2017 πρα...
2017
20/10
Έγκριση απασχόλησης της Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων βάσει του υπ' αριθ. 71822/2017 πρα...
2017
20/10
Έγκριση απασχόλησης της Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων βάσει του υπ' αριθ. 71849/29.09.20...
Δεν υπάρχουν ενεργές προκηρύξεις.
2017
20/10
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων ...
2017
12/10
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιδαπέδιας φυγοκέντρου, (CPV: 4293111...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) σάς καλωσορίζει στην σελίδα του στο διαδίκτυο, κάνοντας ένα περαιτέρω βήμα για την αναβάθμισή της στο πλαίσιο των συνεχώς μεταβαλλόμενων τεχνολογικών εξελίξεων έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η αναζήτηση και εύρεση των αναγκαίων πληροφοριών από τους επισκέπτες της (των διαφόρων ανακοινώσεων, προσκλήσεων, προκηρύξεων που αναρτά ο ΕΛΚΕ, για κάθε είδους έργα αλλά και διαφόρων άλλων δράσεων και εκδηλώσεων που σχετίζονται με την δραστηριότητα και το έργο του) καθώς και των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών...περισσότερα

Προφίλ ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕ

3 Μαΐου 1837 Ιδρύεται το Οθώνειο Πανεπιστήμιο. Αποτελούσε το πρώτο πανεπιστήμιο του Ελληνικού κράτους ...περισσότερα

Οδηγός Υπηρεσιών

Οδηγός Υπηρεσιών

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ

Οδηγός Χρηματοδότησης

Κατεβάστε τον Οδηγό Χρηματοδότησης (pdf)

Στον οδηγό αυτόν περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες Χρηματοδότησης και Διαχείρισης