ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ
2018
14/12
Έγκριση πρακτικού εξέτασης ενστάσεων στο πλαίσιο της με Αριθ. Πρωτ. υπ' αρ 065513/2018 Πρό...
2018
13/12
Έγκριση οριστικών πινάκων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης για την απασχόλη...
2018
13/12
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 079356/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης εν...
2018
14/12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργο...
2018
14/12
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) φυσικού προσώπου κατηγορίας ΠΕ ...
2018
13/12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμ...
2018
8/12
Προμήθεια Επιστημονικού Οργάνου: Κυτταροδιαχωριστής Κυτταρομετρίας Ροής (Cell Sorter)...
2018
7/12
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 06104/2018 στο πλαίσιο διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμο...
2018
5/12
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Κ.Ε 15124...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) σάς καλωσορίζει στην σελίδα του στο διαδίκτυο, κάνοντας ένα περαιτέρω βήμα για την αναβάθμισή της στο πλαίσιο των συνεχώς μεταβαλλόμενων τεχνολογικών εξελίξεων έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η αναζήτηση και εύρεση των αναγκαίων πληροφοριών από τους επισκέπτες της (των διαφόρων ανακοινώσεων, προσκλήσεων, προκηρύξεων που αναρτά ο ΕΛΚΕ, για κάθε είδους έργα αλλά και διαφόρων άλλων δράσεων και εκδηλώσεων που σχετίζονται με την δραστηριότητα και το έργο του) καθώς και των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών...περισσότερα

 Πρόσκληση για την συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας του ΕΛΚΕ


Προφίλ ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕ

3 Μαΐου 1837 Ιδρύεται το Οθώνειο Πανεπιστήμιο. Αποτελούσε το πρώτο πανεπιστήμιο του Ελληνικού κράτους ...περισσότερα

Οδηγός Υπηρεσιών

Οδηγός Υπηρεσιών

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ

Οδηγός Χρηματοδότησης

Κατεβάστε τον Οδηγό Χρηματοδότησης (pdf)

Στον οδηγό αυτόν περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες Χρηματοδότησης και Διαχείρισης