ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ
2016
23/5
Ελληνική Στρατηγική για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ) - Εθνικός Οδικός Χάρτης 2015-2020...
2016
18/5
Έγκριση του υπ’αριθ. 2 πρακτικού σχετικά την υπ’αρ. 14063/2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ...
2016
13/5
Υπ. Υγείας: Πλάνο Δράσεων 2016 για τις προσκλήσεις στα πλαίσια του 3rd Health Programme...
2016
24/5
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Ε...
2016
28/3
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για για την συγκρότηση Μητρώου Συμβούλων Επαγγελματικής ...
2016
20/5
Προμήθεια αναλωσίμων της Μονάδας Ιατρικής Βιοπαθολογίας του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας που...
2016
17/5
Εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων της Μονάδας Ιατρικής Βιοπαθολογίας του Εργαστηρίου Μικροβι...
2016
28/4
Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων Εργαστηρίου...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) σάς καλωσορίζει στην σελίδα του στο διαδίκτυο, κάνοντας ένα περαιτέρω βήμα για την αναβάθμισή της στο πλαίσιο των συνεχώς μεταβαλλόμενων τεχνολογικών εξελίξεων έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η αναζήτηση και εύρεση των αναγκαίων πληροφοριών από τους επισκέπτες της (των διαφόρων ανακοινώσεων, προσκλήσεων, προκηρύξεων που αναρτά ο ΕΛΚΕ, για κάθε είδους έργα αλλά και διαφόρων άλλων δράσεων και εκδηλώσεων που σχετίζονται με την δραστηριότητα και το έργο του) καθώς και των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών...περισσότερα

Προφίλ ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕ

3 Μαΐου 1837 Ιδρύεται το Οθώνειο Πανεπιστήμιο. Αποτελούσε το πρώτο πανεπιστήμιο του Ελληνικού κράτους ...περισσότερα

Οδηγός Υπηρεσιών

Οδηγός Υπηρεσιών

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ

Οδηγός Χρηματοδότησης

Κατεβάστε τον Οδηγό Χρηματοδότησης (pdf)

Στον οδηγό αυτόν περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες Χρηματοδότησης και Διαχείρισης