ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Στοιχεία Υπηρεσίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εδρεύει στην Αθήνα, οδό Χρήστου Λαδά 6 στον 7ο όροφο, και στην Πανεπιστημιόπολη στον 2ο όροφο του κτηρίου ΤΥΠΑ μεταξύ της Φιλοσοφικής και της Θεολογικής Σχολής


Διεύθυνση Ε.Λ.Κ.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη στελέχωση των Τμημάτων του ΕΛΚΕ πατήστε εδώ.

Οδός: Χρήστου Λαδά 6
Ταχ. Κώδικας (Code no): 105 61
Τηλ. (Tel): 210 - 727 5078
Fax (Χρ. Λαδά 6): 210 - 368 9008
Fax (Πανεπιστημιόπολη): 210 - 727 5010
E-mail: rc[at]elke.uoa.gr


Νόμιμος Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Αθηνών
Καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος Πρύτανης ΕΚΠΑ


Στοιχεία υπευθύνων για την οικονομική διαχείριση
και τις διοικητικές πληροφορίες
Γραμματέας Επιτροπής Ερευνών Ε. Καφεντζή
Αναπληρώτρια Γραμματέας Επιτροπής Ερευνών Β. Δημακοπούλου