ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προσκλήσεις για Εμπειρογνώμονες (Call for Experts)

Υπηρεσίες και φορείς της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν ειδικούς για να συμμετέχουν σε επιτροπές. Στην σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε μια λίστα με τους σχετικούς αυτούς ιστοτόπους αναζήτησης.

Οι επιτροπές αυτές ανάλογα με τις ανάγκες των φορέων, καλούνται να συμμετέχουν σε αξιολογήσεις προγραμμάτων, προτάσεων, κειμένων κ.λπ. Τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε περίπτωση καθώς και η σχετική αποζημίωση αναφέρονται σε κάθε μια πρόσκληση.

Η ανακοίνωση των προσκλήσεων από κάθε υπηρεσία/φορέα γίνεται τόσο σε τακτά χρονικά διαστήματα όσο και σε έκτακτες περιπτώσεις ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά.