ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:01/04/2020
Κατηγορία:Λοιπές Ανακοινώσεις
Καταπολέμηση της παραπληροφόρησης
Στο πλαίσιο καταπολέμησης της παραπληροφόρησης της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε τον παρακάτω ιστότοπο (διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ) ο οποίος ασχολείται με την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης όσον αφορά στον κορονοϊό.
Ο ιστότοπος θα ενημερώνεται τακτικά, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη και να αντιμετωπίζονται οι εκάστοτε αναλήθειες και τα παραπλανητικά σχόλια που κυκλοφορούν στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
Ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_el


Προηγούμενη σελίδα