ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:01/04/2020
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Ανάκληση οριστικών πινάκων του Γενικού Τμήματος για το επιστημονικό πεδίο "Θερμοϋδραυλικής" στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 001629/2020 πρόσκλησης (ΑΔΑ:6ΚΜΖ46ΨΖ2Ν-31Μ) λόγω ταχυδρομικής κατάθεσης στις 04.02.2020 της υπ' αριθ 008073/2020 πρότασης του κ. Μπαϊρακτάρη KE 15982 (ΑΠ 018023/2020)
...
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα