ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:27/02/2020
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 000857/2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΗ6Ρ46ΨΖ2Ν-8ΔΞ) ΚΕ 16251 (ΑΠ 010323/2020)
...
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα