ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:27/02/2020
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση οριστικών πινάκων του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας για την απασχόληση ακαδημαϊκών (πρ. πανεπιστημιακών) υποτρόφων στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 114531/2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:645Ρ46ΨΖ2Ν-ΤΦ3) για την διδασκαλία των μαθημάτων (1. Η χρήση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία της Γαλλικής και 2. Ανάλυση του λόγου), στο επιστημονικό πεδίο: «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο ΕΚΠΑ» ΚΕ 15982 (ΑΠ 008051/2020)
...
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα