ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:27/02/2020
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 093071/2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΓΩΝ46ΨΖ2Ν-Η36) KE 0723 (ΑΠ 012203/2020)
...
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα