ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:11/01/2019
Κατηγορία:Θέματα Λειτουργίας ΕΛΚΕ
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στον ΕΛΚΕ εντολών πληρωμής τιμολογίων έτους 2018
Σας αποστέλλουμε εκ νέου συνημμένα το έγγραφο με τίτλο «Προσκόμιση τιμολογίων έτους 2018 στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας» και σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής εντολών πληρωμής τιμολογίων με ημερομηνία έκδοσης 2018 είναι η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

Μετά το πέρας αυτής, το πρωτόκολλο της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ δεν δύναται να παραλάβει εντολές με τιμολόγια με ημερομηνία έκδοσης 2018.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα