ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:07/12/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 090901/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΜ2146ΨΖ2Ν-1ΘΚ) ΚΕ 15127 (ΑΠ 097419/2018)
............... ...............
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα