ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:07/12/2018
Κατηγορία:Θέματα Λειτουργίας ΕΛΚΕ
Προθεσμία απορρόφησης της Εθνικής Συμμετοχής της ΓΓΕΤ στα έργα της περιόδου 2016-2017

Επισυνάπτεται έγγραφο της ΓΓΕΤ με το οποίο δίνεται ουσιαστικά η δυνατότητα απορρόφησης του ποσού επιχορήγησης της εθνικής συμμετοχής της ΓΓΕΤ στα έργα της περιόδου 2016-2017.

Δεδομένου ότι θα πρέπει να σταλούν συγκεντρωτικά απολογιστικά στοιχεία για την εν λόγω χρηματοδότηση, όλες οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την 31.10.2019, ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί και το σχετικό παραστατικό, προκειμένου να κατατεθούν εγκαίρως οι σχετικές εντολές πληρωμής και να λογιστικοποιηθούν μέχρι 31.12.2019.

Επισημαίνεται ότι οι νομικές δεσμεύσεις για τις ανωτέρω δαπάνες θα πρέπει να έχουν αναληφθεί μέχρι την 18.1.2019.

Από τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα