ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:14/09/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ 057734/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΞΠΕ46ΨΖ2Ν-ΡΒΓ) -ΚΕ 14629
.... .... ....
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα