ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:14/09/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ 052795/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΨΗΗ46ΨΖ2Ν-1Λ4) ΚΕ 13721
.... .... ....
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα