ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:14/09/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ 057424/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 650Ε46ΨΖ2Ν-ΝΤΝ) ΚΕ 8705
.... .... ....
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα