ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:12/07/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 047626/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΣ3Η46ΨΖ2Ν-Χ3Β) ΚΕ 2891
.... ..... ..... ..... ..... .....
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα