ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:09/07/2018
Κατηγορία:Ενημέρωση Προτάσεων
Προετοιμασία υποβολής προτάσεων Έργων/Μελετών για χρηματοδότηση από το CEF, στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών (CEF – Telecom)
Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, με σχετικό έγγραφό της, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους τελικούς δικαιούχους σχετικά με θέματα προετοιμασίας υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση δράσεων από το CEF-Telecom (Connecting Europe Facility in Telecom - Μηχανισμός Συνδέοντας την Ευρώπη).

Συνοπτικά:

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 70214/28-6-2018 έγγραφο της ΕΥΣΕ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας του CEF Telecom του 2018 (2018 CEF Telecom Work Programme), για το οποίο προβλέπονται πόροι ύψους 84,4 εκατ. ευρώ για χρηματοδότηση δράσεων στον τομέα των γενικών υπηρεσιών (Generic Services) στο πλαίσιο προσκλήσεων που διαχειρίζεται η ΙΝΕΑ.
Έως το τέλος του 2018 έχει προγραμματιστεί η έκδοση μιας σειράς προσκλήσεων συνολικού ύψους 54,4 εκατ. Ευρώ, λίστα των οποίων μπορείτε να δείτε στο συνημμένο έγγραφο.
Επιπρόσθετα, δίνονται πληροφορίες τόσο για τη διαδικασία υποβολής και έγκρισης προτάσεων όσο και για την επιλογή προτάσεων από την ΕΕ.

Πληροφοριακό υλικό για τις προσκλήσεις (Προσκλήσεις και Guide of Applicants)
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals

Πληροφοριακό υλικό για το CEF
https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/cefCalls.aspx

Πληροφορίες για τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων:
ΕΥΣΕ, Νίκης 10 (6ος όροφος), 105 63, Αθήνα
Α. Αντωνόπουλος, Β. Παχή, Κ.Σασσάνη
210 3742031, 210 3742029, 2103742087
antonopoulos@mnec.gr, vpahi@mnec.gr, psassani@mnec.gr
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα