ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:22/06/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ 031877/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΞ8Ψ46ΨΖ2Ν-ΞΛΣ) για κάλυψη αναγκών των έργων με ΚΕ 3173, 6326, 7323, 7335, 7470 & 10761
... ... ...
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα