ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:22/06/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ 033973/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 67Η546ΨΖ2Ν-2ΔΖ) για κάλυψη αναγκών των έργων με ΚΕ 7323, 3173, 6326, 7335, 7470 & 10761
..................................
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα