ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:13/06/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση οριστικών πινάκων κατάταξης επιλεγέντων, επιλαχόντων, αποκλεισθέντων για απασχόληση ακαδημαϊκού υποτρόφου στο πλαίσιο της υπ’ αρ 007658/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΛ2746ΨΖ2Ν-679) μετά από εξέταση της ένστασης του κ. Σ. Μπεκάκου που υποβλήθηκε κατά της από 18.04.2018 Απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για το Μάθημα: «Γλωσσολογία - Διαλεκτολογία» του Τμήματος Φιλολογίας, στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018» με ΚΕ 14434
..............................
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα