ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:13/06/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση οριστικού πίνακα απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ 006682/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 7ΤΡΠ46ΨΖ2Ν-ΕΥ0) μετά από εξέταση της ένστασης του κ. Ασπρίδη που υποβλήθηκε κατά των πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την Ειδικότητα 2. «Συνεργάτης ΠΕ για εκπαιδευτική υποστήριξη εκπαιδευόμενων στα θεματικά αντικείμενα που συνδέονται με την διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού» στο πλαίσιο των έργων με ΚΕ: ΚΑ 70/3/3173, 70/3/6326, 70/3/7323, 70/3/7335, 70/3/7470 & 70/3/10761
...........................................
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα