ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:14/05/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ 010101/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΧΨΘ46ΨΖ2Ν-ΚΘ1)
..........................
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα