ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:16/04/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ 007658/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΛ2746ΨΖ2Ν-679) «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018» στα μαθήματα: 1. [Θεωρίες Μάθησης και Μέθοδοι Διδασκαλίας της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας] 2. [Μετάφραση Λογοτεχνικών Κειμένων και Δοκιμίων με έμφαση στην Ιστορική Εποχή] και 3. [Θεωρία της Λογοτεχνίας: Αρχές Ανάλυσης και Σύγχρονα Ρεύματα] του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
.....................................................
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα