ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:13/03/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση οριστικού πίνακα απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ 86350/2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΩΦΚ46ΨΖ2Ν-6Β9) μετά από εξέταση ενστάσεων
....................................
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα