ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:12/02/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ 100615/2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6 Ε5Ψ46ΨΖ2Ν-ΖΒΙ)
.......................
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα