ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:12/02/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ 98291/2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΚΛ946ΨΖ2Ν-Σ6Δ)
....................
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα