ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:12/01/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ 94802/2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΓΕ646ΨΖ2Ν-419)
....................
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα