ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:12/01/2018
Κατηγορία:Αξιολόγηση και επιλογή Προσωπικού
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ 88407/2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΛΓΣ46ΨΖ2Ν-7ΛΓ)
.....................................
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα