ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:11/10/2017
Κατηγορία:Ενημέρωση Προτάσεων
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΔΒΜ34 "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
Σας ενημερώνουμε ότι, η υποβολή των ενστάσεων στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ θα πρέπει να γίνει έως την Παρασκευή 13/10/2017, προκειμένου ο ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ να καταθέσει έγκαιρα τις ενστάσεις σας στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017.


Προηγούμενη σελίδα