ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:04/09/2017
Κατηγορία:Ενημέρωση Προτάσεων
Χορήγηση Υποτροφίας στο πλαίσιο της Δράσης: "1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες" σε υποψήφιους διδάκτορες που έχουν επιλέξει ως Φορέα Υποδοχής το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καλούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες των οποίων οι αιτήσεις/προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης Δράσης: «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες» εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση, σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο excel, να καταθέσουν άμεσα στο Γραφείο Στήριξης Προγραμμάτων (κτήριο ΚΕΠΑ – Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου) το έντυπο αποδοχής (συνημμένο έντυπο) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το επιβλέπων μέλος ΔΕΠ (Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου) .
Στο πεδίο Άλλες παρατηρήσεις παρακαλούμε να συμπληρωθούν
τα Στοιχεία Επικοινωνίας, το Ονοματεπώνυμο, το Τηλ,. επικοινωνίας και το E-mail του υποψήφιου διδάκτοραΜε εκτίμηση
Γραφείο Στήριξης Προγραμμάτων
Λήψη Αρχείου
Ιστοσελίδα: https://www.dropbox.com/sh/0sdzqk98r9a3s8u/AADfr4-tI3VBKhijmabSwIYra?dl=0


Προηγούμενη σελίδα