ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:10/08/2017
Κατηγορία:Ενημέρωση Προτάσεων
Ακύρωση της με αριθμ. 61204/2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με είκοσι πέντε (25) συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου «Υπηρεσίες ελέγχου, εμπλουτισμού και βελτίωσης των δομών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ, σε επίπεδο καταλόγου, ψηφιακών υπηρεσιών και επικοινωνίας»
Όσοι υποψήφιοι έχουν καταθέσει ήδη πρόταση στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης, μπορούν να παραλάβουν τα δικαιολογητικά τους από το Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ από την 21η Αυγούστου 2017.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα