ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:16/05/2017
Κατηγορία:Απασχόληση Ερευνητών
Καταβολή αμοιβών, προσώπων ασφαλισμένων στον Ε.Φ.Κ.Α. που παρέχουν υπηρεσίες δυνάμει σύμβασης έργου με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ από την οποία προκύπτει υπαγωγή στην παρ.9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016
Καταβολή αμοιβών, προσώπων ασφαλισμένων στον Ε.Φ.Κ.Α. που παρέχουν υπηρεσίες δυνάμει σύμβασης έργου με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ από την οποία προκύπτει υπαγωγή στην παρ.9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα