ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:12/04/2017
Κατηγορία:Υποτροφίες
Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για υποτροφίες νέων ερευνητών, 2016-2017 Post-Doctoral Fellowships campaign, από το ίδρυμα AXA
Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για υποτροφίες νέων ερευνητών, 2016-2017 Post-Doctoral Fellowships campaign, από το ίδρυμα AXA

Ωφελούμενοι: Μεταδιδάκτορες

Θεματικές ενότητες προτάσεων
1. Management of Life & Health Risks, and in particular:
- Demographics, longevity and aging
- Prevention, personalized health and behaviour change
- Population health management
- Management of chronic & non communicable diseases management and long term care
- Efficiency of healthcare systems

2. Management of Data & Technological Risks, and in particular:
- Robotics, automation & autonomous vehicles
- Artificial intelligence, data science & machine learning
- Cyber risk & protection

3. Management of Climate & Environment Risks, and in particular:
- Risk modelling of natural hazards & weather events
- Urban resilience
- Sustainable resource management

4. Management of Finance, Insurance and Regulation Risks, and in particular:
- Asset valuation, risk modelling and behavioral finance
- Responsible investment strategies & sustainable finance
- Geopolitical & country risk
- Systemic risk and macro-economic and societal role of insurance

Ποίος κάνει την αρχική αίτηση: Μέλη ΔΕΠ που προτείνουν ένα/μία Μεταδιδάκτορα

Αναγκαία για επισύναψη έγγραφα:
1. Extended synopsis of the postdoctoral project: 1,5 pages max + references;
2. Detailed CV, incl. participation to colloquia (2 pages max.);
3. Extended list of the most relevant publications (2 pages max.);
4. Career statement: 1 page max, detailing link between the PhD thesis and the postdoctoral project, justification of the choice of the host institution, professional objectives of the applicant and how the AXA Research Fund fellowship can contribute to achieving these objectives. Information about the international exposure is also requested.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες νέων ερευνητών, από το ίδρυμα AXA (The AXA Research Fund was created to encourage scientific research that would contribute to understanding and preventing environmental, life, and socio-economic risks).

Για την περίοδο 2016-17, για πρώτη φορά οι 25 διαθέσιμες θέσεις θα δοθούν σε δύο περιόδους με δύο διαφορετικές καταληκτικές ημερομηνίες. Η πρώτη ξεκίνησε στις 5 Οκτωβρίου 2016 και ολοκληρώθηκε στις 24 Απριλίου 2017 και η δεύτερη ξεκινάει στις 14 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί στις 13 Νοεμβρίου 2017.

Περισσότερα για την διαδικασία
Το κάθε ίδρυμα εκδηλώνει το ενδιαφέρον του στην AXA για τη συμμετοχή του και παρουσιάζει τον αριθμό τον υποψηφίων που θέλει να παρουσιάσει. Η ΑΧΑ ελέγχει τα προφίλ των προτεινόμενων ερευνητών και γνωστοποιεί στα ιδρύματα τον ακριβή αριθμό των υποψηφίων που τελικά θα δεχθεί τις προτάσεις τους προς εξέταση.
Σύμφωνα με τον αριθμό αυτό τα ιδρύματα καταχωρούν τους υποψήφιους.
Στην συνέχεια η ΑΧΑ έρχεται σε επαφή με τους υποψηφίους, που δηλώνουν τα ιδρύματα, για την τελική διαδικασία της επιλογής για την απονομή της χρηματοδότησης.
Τα προηγούμενα 3 χρόνια είχε επιλεγεί ένας υποψήφιος για κάθε χρόνο από την AXA για το ΕΚΠΑ.

Είναι μεγάλης σημασίας η επιλογή - αξιολόγηση - ταξινόμηση των προτάσεων εσωτερικά από το ΕΚΠΑ, για την επιλογή των καλύτερων, έτσι ώστε να υπάρξουν μεγαλύτερες πιθανότητες στην ουσιαστική διεκδίκηση της υποτροφίας στην τελική φάση που υλοποιεί η ΑΧΑ απευθείας με τον/τους υποψήφιο/ιους.
Το ότι κάποιος υποψήφιος θα επιλεγεί στην πρώτη φάση δεν του εξασφαλίζει ότι θα πάρει την υποτροφία καθώς ακολουθεί περαιτέρω κρίση της αναλυτικότερης πρότασής του από την ΑΧΑ μεταξύ όλων των προτάσεων που θα συλλεχθούν από όλα τα Πανεπιστήμια.


Το Χρονοδιάγραμμα:
1η Φάση έως τις 25 Απριλίου: Τα μέλη ΔΕΠ που επιθυμούν να προτείνουν έναν/μία Μεταδιδάκτορα θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα που θα βρουν στον παρακάτω σύνδεσμο έως την Τρίτη 25 Απριλίου (1η Φάση).
https://goo.gl/C75yOQ

Αμέσως μετά, την συμπλήρωση της φόρμας, πρέπει να στείλουν με e-mail το βιογραφικό και την πρότασή τους στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ στο rcc@elke.uoa.gr με κοινοποίηση στον κ. Ηλία Αντωνίου στο ilantoniou@elke.uoa.gr με θέμα «Για την υποτροφία της ΑΧΑ»

2η Φάση έως την 1η Μαϊου: Σε επίπεδο Τμήματος και μετά Σχολής θα αξιολογηθούν – ταξινομηθούν οι προτάσεις που έχουν καταθέσει οι Μεταδιδάκτορές τους. Το απαραίτητο υλικό θα αποσταλεί από το «Τμήμα Επικοινωνίας, Προβολής και Ποιότητας υπηρεσιών» του ΕΛΚΕ στον κοσμήτορα της κάθε Σχολής. Η τελική αξιολόγηση και ταξινόμηση των προτάσεων από κάθε Σχολή θα πρέπει να αποσταλεί στο rcc@elke.uoa.gr με κοινοποίηση στο ilantoniou@elke.uoa.gr έως την 01/05.

3η Φάση έως τις 8 Μαΐου: Η τελική λίστα των «πρώτων» επιλογών από κάθε Σχολή θα διαβιβαστεί στην Επιτροπή Ερευνών από το «Τμήμα Επικοινωνίας, Προβολής και Ποιότητας υπηρεσιών» για την τελική επιλογή – ταξινόμηση και αξιολόγηση των προτάσεων που θα κατατεθούν στην ΑΧΑ. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 08/05.

Επισυνάπτεται ο Επίσημος Οδηγός της ΑΧΑ, όπου παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι.

Επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε από τον επίσημο ιστότοπο του ιδρύματος: https://www.axa-research.org/en/page/post-doctoral-fellowships
Λήψη Αρχείου
Ιστοσελίδα: https://www.axa-research.org/en/page/post-doctoral-fellowships


Προηγούμενη σελίδα