ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία:17/03/2017
Κατηγορία:Αποτελέσματα Προτάσεων
Εξέταση ενστάσεων για το πρόγραμμα «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»
Ανακοινώνονται στην Επιτροπή Ερευνών, μετά από τη ανάρτηση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών επί των αποτελεσμάτων των Γ.Σ. των Τμημάτων για την επιλογή των διδασκόντων στο πλαίσιο του προγράμματος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», οι ενστάσεις που έχουν κατατεθεί από συνυποψήφιους κατά των αποφάσεων αυτών.
Ειδικότερα, εξετάζεται η υπ’αρ. 87572/29.12.2016 ένσταση της κας Αγγελικής Τσέτη η οποία είχε υποβάλει αίτηση στο Μάθημα "Σύγχρονη Αμερικανική Πεζογραφία" - Εαρινού εξαμήνου του Tμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Στην ένστασή της η κα Τσέτη επικαλείται ότι η επιλεχθείσα κα Ευθαλία Τριγώνη αναφέρεται ως Επιστημονική Συνεργάτης σε δύο μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2016-2017.
Η Επιτροπή Ερευνών, μετά από συζήτηση, αποφασίζει, βάσει της αρμοδιότητάς της που ορίζεται από την απόφαση της 25ης.10.2016, να απορρίψει, την ένσταση της κας Τσέτη Αγγελικής στο σύνολό της, αποδεχόμενη την απόφαση της Γ. Σ. επειδή αφενός στην σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν υπήρχε περιορισμός επιλογής επιστημονικού συνεργάτη στα ΑΕΙ και αφετέρου υπάρχει διευκρινιστική σημείωση από την Διαχειριστική Αρχή ότι οι επιστημονικού συνεργάτες ΑΕΙ δεν εμπίπτουν στο ασυμβίβαστο.
Λήψη Αρχείου


Προηγούμενη σελίδα