ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ
Ειδικό Επταμελές Όργανο
Θέση στην Επιτροπή Όνομα
Πρόεδρος Θωμάς Σφηκόπουλος, Αναπληρωτής Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Ε.Κ.Π.Α.
Αντιπρόεδρος Γελαδάς Νικόλαος, Καθηγητής
Τακτικά Μέλη
  Νικόλαος Θωμαΐδης,
Αναπληρωτής Καθηγητής
  Ελένη-Κλεάνθη Κατσουγιάννη,
Καθηγήτρια
  Βούλγαρης Νικόλαος,
Καθηγητής
  Ευστρατίου Παύλος - Μιχαήλ,
Αναπληρωτής Καθηγητής
  Χρήστος Καραγιάννης,
Επίκουρος Καθηγητής

Στο ακόλουθο αρχείο PDF θα βρείτε τη διαπιστωτική πράξη (αριθ. 305/10-2-2017) της Παν/κής Συγκλήτου αναφορικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΚΠΑ.