ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ
Επιτροπή Ερευνών
Θέση στην Επιτροπή Όνομα
Πρόεδρος Θωμάς Σφηκόπουλος, Αναπληρωτής Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Ε.Κ.Π.Α.
Αντιπρόεδρος Γελαδάς Νικόλαος, Καθηγητής
Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά μέλη
Μάριος Μπέγζος,
Καθηγητής
Χρήστος Καραγιάννης,
Επίκουρος Καθηγητής
Παύλος-Μιχαήλ Ευστρατίου,
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μαρία Γαβουνέλη,
Επίκουρη Καθηγήτρια
Ευγενία Μπουρνόβα,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κωνσταντίνος Μουρλάς,
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ευριπίδης Γαραντούδης, Καθηγητής Ασημίνα Καραβαντά,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Νικόλαος Θωμαΐδης, Καθηγητής Γεώργιος Κόκοτος,
Καθηγητής
Ελένη-Κλεάνθη Κατσουγιάννη,
Καθηγήτρια
Αλέξιος -Λέανδρος Σκαλτσούνης,
Καθηγητής
Θεόδωρος Γραμματάς,
Καθηγητής
Βασίλης Γιαλαμάς,
Καθηγητής
Νικόλαος Γελαδάς, Καθηγητής Ιωάννης Γκιόσος,
Αναπληρωτής Καθηγητής

Στο ακόλουθο αρχείο PDF θα βρείτε τη διαπιστωτική πράξη (αριθ. 305/10-2-2017) της Παν/κής Συγκλήτου αναφορικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΚΠΑ.