ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Στοιχεία Προϊσταμένων των επιμέρους Τμημάτων της Μ.Ο.Δ.Υ του Ε.Λ.Κ.Ε.

Στοιχεία Προϊσταμένων των επιμέρους Τμημάτων της Μ.Ο.Δ.Υ του Ε.Λ.Κ.Ε.
Είδος θέσης ευθύνης Στοιχεία υπαλλήλου Πράξη ορισμού
Προϊσταμένη του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων Γρηγορία Δεληγιάννη ΑΔΑ : 7ΥΣΒ46ΨΖ2Ν-ΣΨΛ
Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστηρίου Θεοδώρα Φωτάκη ΑΔΑ : ΩΩΟ946ΨΖ2Ν-ΡΓ7
Προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων Αλεξάνδρα Μακρή ΑΔΑ : ΩΩΟ946ΨΖ2Ν-ΡΓ7
Προϊσταμένη του Τμήματος Επικοινωνίας, Ποιότητας και Προβολής Υπηρεσιών Βασιλική Δημακοπούλου ΑΔΑ : ΩΩΟ946ΨΖ2Ν-ΡΓ7
Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας Σταυρούλα Δημοπούλου ΑΔΑ : ΩΩΟ946ΨΖ2Ν-ΡΓ7
Προϊστάμενος του Τμήματος Στήριξης Έργων Γεώργιος Κανέλης ΑΔΑ : ΩΩΟ946ΨΖ2Ν-ΡΓ7
Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού και Προμηθειών Γεώργιος Καββαδίας ΑΔΑ : ΩΩΟ946ΨΖ2Ν-ΡΓ7
Προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων Αντώνιος Κονναρής ΑΔΑ : ΩΩΟ946ΨΖ2Ν-ΡΓ7
Επικεφαλής του Αυτοτελούς Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης Γεώργιος Προίσκος ΦΕΚ τ. Β΄1996/4.6.2018