ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Συχνές Ερωτήσεις

Με γνώμονα την ευκολότερη αναζήτηση και εύρεση απαντήσεων και πληροφοριών από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας του Ε.Λ.Κ.Ε., δημιουργήθηκε η ενότητα των Συχνών Ερωτήσεων- Απαντήσεων (Frequently Asked Questions-FAQs). Η δημιουργία της ενότητας αυτής βασίστηκε στα ερωτήματα που δέχεται η Υπηρεσία ανά θεματικό αντικείμενο. Η ενότητα αυτή θα εμπλουτίζεται συνεχώς έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των προγραμμάτων-έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. με βάση τις μεταβολές του νομοθετικού πλαισίου και των διαχειριστικών οδηγιών καθώς και τις διαδικασίες λειτουργίας της Υπηρεσίας.

Μπορείτε να αναζητήσετε απαντήσεις και πληροφορίες για τα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα: