ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Τηλέφωνα Χειριστών 'Εργων ΕΣΠΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
Δράση Χειριστές Τηλέφωνο
Δημιουργία Εθνικών Ερευνητικών Δικτύων σε τομείς που αφορούν στις Ερευνητικές Υποδομές του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη των Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI-European Strategy Forum for Research Infrastractures) Γεώργιος Καββαδίας 2107275080
Διμερείς, πολυμερείς και περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες Ελένη Αλεξοπούλου 2107275006
Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας Γαλλίας 2013 Αριστείδης Καρύδης 2107275963
Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013-2015 Αριστείδης Καρύδης 2107275963
Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας Ισραήλ 2013-2015 Γεώργιος Καββαδίας 2107275080
Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας Κίνας 2012-2014 Αριστείδης Καρύδης
Ιωάννης Παπαγεωργίου
2107275963
2107275039
Συνεργασία 2009 Ελένη Αλεξοπούλου
Ανδρέας Πανούτσος
2107275006
2107275012
Συνεργασία 2011 Κατερίνα Δέρβη
Αριστείδης Καρύδης
Ιωάννης Παπαγεωργίου
2107275905
2107275963
2107275039
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
Δράση Χειριστές Τηλέφωνο
Ακαδημία Πλάτωνος - Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών Γεώργιος Καββαδίας
Γεώργιος Κανέλης
2107275080
2107275016
Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης Γεώργιος Καββαδίας
Γεώργιος Κανέλης
2107275080
2107275016
Προγραμμάτα Ευαισθητοποίησης Παναγιώτα Αλεξανδροπούλου
Αχιλλέας Δημόπουλος
2103689016
2103689014
Αριστεία Γεώργιος Κανέλης
Αριστείδης Καρύδης
2107275016
2107275963
Αριστεία II Γεώργιος Κανέλης
Αριστείδης Καρύδης
2107275016
2107275963
Δ.Α.ΣΤΑ. Γεώργιος Καββαδίας
Μαργαρίτα Κοντοπούλου
2107275080
2103689030
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Αλεξάνδρα Μακρή 2107275004
Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας Γεώργιος Καββαδίας 2107275080
Δράσεις για τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση Γεώργιος Καββαδίας
Θεοπίστη Κανονίδου
Αλεξάνδρα Μακρή
2107275080
2103689245
2107275004
Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά Θεοπίστη Κανονίδου 2103689245
Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών Χρυσούλα Αρκούδη 2107275011
Θαλής Κατερίνα Δέρβη
Μαγδαληνή Λάππα
2107275905
2107275038
Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία Γεώργιος Καββαδίας 2107275080
Π.Ε.Γ.Α. - Επικαιροποίηση σε Βασικές και Εκπαίδευση σε Νέες Προηγμένες Νοσηλευτικές Δεξιότητες που Απαιτούνται για τη Φροντίδα Υγιών και Ασθενών Ατόμων Γεώργιος Καββαδίας 2107275080
Πρακτική άσκηση φοιτητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μαργαρίτα Κοντοπούλου 2103689030
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων Α.Ε.Ι. Γεώργιος Καββαδίας 2107275080
Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων με έμφαση στον πολιτισμό Γεώργιος Καββαδίας 2107275080
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γεώργιος Καββαδίας
Μαργαρίτα Κοντοπούλου
2107275080
2103689030
Ψηφιακές Δράσεις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γεώργιος Καββαδίας 2107275080
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»
Δράση Χειριστές Τηλέφωνο
Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Παπαγεωργίου 2107275039