ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Δημοσιότητα Έργων Ε.Σ.Π.Α. (2014-2020)

Επικοινωνία - Πληροφορίες για θέματα δημοσιότητας: Τμήμα Ποιότητας Υπηρεσιών και Προβολής, τηλ. 210 368 9197