ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ
2017
27/4
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 10056/2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδ...
2017
27/4
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 14578/2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδ...
2017
26/4
Εξέταση των ενστάσεων της υποψήφιας κας Αγάπογλου Θεοδώρας και της υποψήφιας κας Τρικκαλιώ...
2017
25/4
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡ...
2017
24/4
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙ...
2017
24/4
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Ε...
2017
26/4
Hλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του έργου « Ηλεκτρονικός ε...
2017
25/4
Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες καθαιρέσεων και αποκατ...
2017
11/4
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας επιστημονικών οργάνων ...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) σάς καλωσορίζει στην σελίδα του στο διαδίκτυο, κάνοντας ένα περαιτέρω βήμα για την αναβάθμισή της στο πλαίσιο των συνεχώς μεταβαλλόμενων τεχνολογικών εξελίξεων έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η αναζήτηση και εύρεση των αναγκαίων πληροφοριών από τους επισκέπτες της (των διαφόρων ανακοινώσεων, προσκλήσεων, προκηρύξεων που αναρτά ο ΕΛΚΕ, για κάθε είδους έργα αλλά και διαφόρων άλλων δράσεων και εκδηλώσεων που σχετίζονται με την δραστηριότητα και το έργο του) καθώς και των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών...περισσότερα

Προφίλ ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕ

3 Μαΐου 1837 Ιδρύεται το Οθώνειο Πανεπιστήμιο. Αποτελούσε το πρώτο πανεπιστήμιο του Ελληνικού κράτους ...περισσότερα

Οδηγός Υπηρεσιών

Οδηγός Υπηρεσιών

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ

Οδηγός Χρηματοδότησης

Κατεβάστε τον Οδηγό Χρηματοδότησης (pdf)

Στον οδηγό αυτόν περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες Χρηματοδότησης και Διαχείρισης