ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ
2022
12/5
Έγκριση προσωρινών πινάκων, αξιολογικής κατάταξης και αποκλεισθέντων, υποψήφιων μεταπτυχια...
2022
12/5
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 15324/2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...
2022
12/5
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 08330/2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...
2022
16/5
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου...
2022
16/5
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 17342 και τίτλο...
2022
13/5
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου...
2022
16/5
02.02 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (ΧΗΜΙΚΑ/ΙΑΤΡΙΚΑ)...
2022
16/5
Προμήθεια αντιδραστηρίων...
2022
12/5
Ψηφιακός θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) σάς καλωσορίζει στην σελίδα του στο διαδίκτυο, κάνοντας ένα περαιτέρω βήμα για την αναβάθμισή της στο πλαίσιο των συνεχώς μεταβαλλόμενων τεχνολογικών εξελίξεων έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η αναζήτηση και εύρεση των αναγκαίων πληροφοριών από τους επισκέπτες της (των διαφόρων ανακοινώσεων, προσκλήσεων, προκηρύξεων που αναρτά ο ΕΛΚΕ, για κάθε είδους έργα αλλά και διαφόρων άλλων δράσεων και εκδηλώσεων που σχετίζονται με την δραστηριότητα και το έργο του) καθώς και των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών...περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Διαχείρισης Έργων 2η Έκδοση, Ιούνιος 2021

Ενημερωτικό υλικό αναφορικά με τη χρήση μάσκας βάσει της με αρ. πρωτ. Δ1β/ΓΠοικ. 49527/04-08-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας


Προφίλ ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕ

3 Μαΐου 1837 Ιδρύεται το Οθώνειο Πανεπιστήμιο. Αποτελούσε το πρώτο πανεπιστήμιο του Ελληνικού κράτους ...περισσότερα

Οδηγός Υπηρεσιών

Οδηγός Υπηρεσιών

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ

Οδηγός Χρηματοδότησης

Κατεβάστε τον Οδηγό Χρηματοδότησης (pdf)

Στον οδηγό αυτόν περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες Χρηματοδότησης και Διαχείρισης


Ενημέρωση για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία